Hakkımızda

Cumartesi, 17 May 2014

Bismihi Teâlâ

Miraç Eğitim ve Araştırma Merkezi, Kur’an öğretilerini ve Ehl-i Beyt (a.s) fikrini, sevgisini, akaidini ve ahlakını tanıtmayı kendisine bir farz bilerek, Allah’ın yardımıyla çalışmalarını değişik alanlarda başlatmıştır. Bu hedef doğrultusunda televizyon programları, internet, dergi ve kitap telifi ve tercümesiyle insanlara ulaşmak, onlara faydalı olmak İslam'ın nurunu dünyaya yaymak istiyor. Nitekim İmam Rıza (a.s) şöyle buyurmuş: "İnsanlar bizim güzel sözlerimizi öğrenirlerse, bize uyarlar."  


MERKEZİN ETKİNLİK ALANLARI


Televizyon programları


Asrımız görsel medya asrıdır ve bütün gruplar kendi düşüncelerini medya aracılığıyla intikal ettirmektedirler. İslam düşmanları da kendi bozuk düşüncelerini ve Şia karşıtı sapkın şüphelerini medya aracılığıyla yaymaktadır.  Bu nedenle günümüzde Kur’an ve Ehl-i Beyt (a.s) öğretilerinin yayılması için ulemanın medyadan yararlanması zorunlu hale gelmiştir. Televizyon kanalları İslam'ın mesajını her yere ulaştıracak bir araç durumundadır.  Bizler, işte bu araçla İslam'ınmesajını bütün zaman dilimlerinde tüm dünyaya ulaştırabiliriz.    
Ehl-iBeyt (a.s) mektebi, akıl ve fıtrat üzerinedir. Bu akılcılığın çekiciliği vardır ve dünya kamuoyunu kendisine çekmektedir.  
Tabi ki yapmış olduğumuz televizyon programlarına davetin güzel bir şekilde yapılması ilkesi hakimdir. Allah’u Teâlâ şöyle buyuruyor:    
"(Ey Resûlüm!) Sen, Rabbinin yoluna hikmet ve güzel öğütle çağır ve onlarla en güzel şekilde mücadele et!" (Nahl, 125)  


Hazırladığımız telelevizyon programlarından bazılarına aşağıda değiniyoruz:

- Dini sohbetler
- Kuran tefsiri
- Fıkıh, ahlak ve akaid dersleri
- Aile ve çocuklara yönelik dersler
- Dinler tarihi


Ayrıca İslami kanallarda yayınlanabilecek klip çekimi ve yapımı çalışmalarımızın içindedir. Resimli, altyazılı ve arapça metinli dua klipleri hazırlamaktayız.  İnşallah gün geçtikçe bu çalışmalarımız daha da genişleyecek ve daha farklı konularda çekimler yapılacaktır.  
Kitap telifi ve tercümesi
Kitap, insanın hayatının vaz geçilmez bir parçasıdır. Merkezimiz, Türkçe ve Almanca dilinde ve bütün yaş grupları için dini kitaplar telif ve tercüme etmektedir. Dergi ve sesli kitap çıkarmak da çalışmalarımız kapsamındadır.


Site çalışmaları


Türkçe dini içerikli internet sayfaları konusunda da merkezimiz hizmet vermektedir.
İnsanların aydınlanması için yeni yazıların konulması, dini soruların cevaplanması, makale ve haberlerin yayımlanması uzman elemanlar tarafından yapılmaktadır.  
Basiret, azim ve dayanışmayla nura doğru...


Miraç Eğitim ve Araştırma Merkezi